Czytnik wydarzeń

15 września 1943r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Oddział partyzancki Obwodu Radomskiego Michała Gumińskiego „Cezar” urządził nieudaną zasadzkę na Niemców ścigających oddział Antoniego Hedy „Szarego”, który opanował majątek Pękosław.

Wróć