Czytnik wydarzeń

11 września 1944r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Czata z 172 pp AK (batalion kozienicki) wspólnie z patrolem z 4 pp. Legionów AK koło Krasnej (Obwód Końskie) ostrzelała niemiecki patrol, a następnie zdobyła 2 samochody i 3 wozy taborowe. Udaremniono tym samym pacyfikację wsi Krasna. Zginęło 14 Niemców, a 7 dostało się do niewoli.

Wróć