Czytnik wydarzeń

11 września 1942r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Trzyosobowy patrol dywersyjny Obwodu Opatów pod dowództwem Edwarda Perzyńskiego Rawicz” uszkodził przy pomocy ładunku wybuchowego przewód gazu ziemnego na moście na rzece Kamienna pod Ostrowcem Świętokrzyskim. Na skutek pożaru przęsło mostu kolejowego wygięło się i złamało. 

Wróć