Plany

Zgodnie z Rozkazem Ogólnym Nr. 1, z 29 czerwca 1944r., poza zgrupowaniami dywizyjnymi Komendant Okręgu przewidywał utworzenie, z nadwyżek zmobilizowanych żołnierzy czterech brygad piechoty.

Józef Mularczyk "Żor"

Zgodnie z rozkazem powstać miały:
Brygada Radomska – tworzona przez Inspektorat „A” Radomski,
Brygada Sandomierska – tworzona przez Inspektorat „C” Sandomierski,
Brygada Kielecka – tworzona przez Inspektorat D Kielecki,
Brygada Częstochowska – tworzona przez Inspektorat „E” Częstochowski.

     Musimy zaznaczyć, że plany dotyczące wielkich jednostek (w tym brygad) nie zostały zrealizowane z powodu szybkiego przesuwania się frontu (obwody: Sandomierz, Opatów, Kozienice) oraz mniejszej ilości zmobilizowanych żołnierzy (problemem byli żołnierze z organizacji scalonych w ostatnim czasie oraz brak broni). Problem ten w najmniejszym stopniu dotknął Kieleckiej Brygady Piechoty.
Wiemy, że zgodnie z rozkazami jej dowódcą był dotychczasowy Inspektor Kielecki ppłk Józef Mularczyk "Żor". Nie znamy składu sztabu brygady, ale należy przypuszczać, że został on utworzony w stanie zalążkowym z dotychczasowych oficerów sztabu Inspektoratu Kieleckiego. Na podstawie Rozkazu Szczególnego Komendanta Okręgu z dnia 10 sierpnia 1944r dotyczącego służby duszpasterskiej w Okręgu "Jodła" wiemy jedynie, że kapelanem brygady został ks. Janusz Przyłęcki „Pęsa”.

     W skład Brygady wchodziły dwa pułki: Kielecki i Jędrzejowski. Oba zajmują poważne miejsce w historii oddziałów Armii Krajowej dlatego poświęcamy im osobne miejsca.

Dowództwo

Niestety niewiele wiemy o obsadzie personalnej Dowództwa Kieleckiej Brygady Piechoty, ale i te szczątkowe informacje przedstawiamy:

Źródła

Podczas opracowywania powyższego tekstu korzystaliśmy z następujących źródeł: 

Adamczyk M., Tomczyk J.: „Burza” w okręgu radomsko-kieleckim w świetle dokumentów,
Archiwum własne Dionizego Krawczyńskiego,
Borzobohaty W.: „Jodła”,
Massalski A. i Meducki S.: „Armia Krajowa Okręg Radomsko-Kielecki”,

Wróć